You Are My Sunshine/He Yi Sheng Xiao Mo (Ep 29 Recap)

Pa-pa-pa-pa-razzi.

Continue reading